شیمی آلی پیشرفته

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد شیمی آلی پیشرفتهرا مشاهده می نمایید .
شیمی آلی پیشرفته|50687847|kg|

حجم فایل : 737.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 29
بنام خدا 1 2 (ویراست پنجم)
فرانسیس کری- ریچارد ساندبرگ
ترجمه: دکتر مجید هروی- ابراهیم عامل محرابی 3 ساعت رفع اشکال : زمان های مشخص شده در برنامه هفتگی
مکان: طبقه سوم دانشکده شیمی
shjavan@iust.ac.ir E-mail:
4 فهرست مطالب
فصل1-پیوند شیمیایی وساختار
فصل دوم- استريوشیمی
فصل سوم - اثرات صورت بندی
فصل چهارم-مکانیسم واکنش های آلی
فصل پنجم: جایگزینی هسته دوستی
فصل ششم- واکنش های افزایشی -حذفی

5 Chapter 1
Chemical Approach to Chemical Bonding 6 1-پیوند شیمیایی وساختار 1-1- نظریه پیوند ظرفیت Valence bond (VB) theory (هیبریداسیون اوربیتال ها و رزونانس)
1-2- قطبیت- قطبش پذیری ( الکترونگاتیوی- قطبش پذیری - سختی ونرمی)
1-3- نظریه اوربیتال مولکولی Molecular Orbital Theory
1-4-نظریه اوربیتال مولکولی هوکلHückel Molecular Orbital Theory
1-5- کاربرد نظریه اوربیتال مولکولی

فصل اول: 7 COVALENT BONDING Exact solutions of the Schrödinger equation for multi-electron systems are not available.
H  = E  8 8 دو روش تقریب عمومی برای بررسی پیوند کووالانسی استفاده می شود

روش پیوند ظرفیت (VB) Valence Bond Theory*
روش اوربیتال مولکولی Theory (MO) Molecular Orbital

نظریه اول از طریق همپوشانی اوربیتال های اتمی و نظریه دوم از طریق تشکیل اوربیتال های جدید (اوربیتال های مولکولی) پیوندها را بررسی می کند.

*Valence Bond Theory, its History, Fundamentals, and Applications. Sason Shaik and Philippe C. Hiberty 9 1916: G. N. Lewis: sharing of electron pairs between atoms
1927: Heitler and London: Quantum mechanics calculations on the hydrogen molecule; Beginning of Valance Bond Theory (VBT)

Central Feature of VBT: Exchange (resonance) of electrons between two nuclei.
The Actual molecule is the hybrid of the “Canonical Forms”
For example: 1-1-نظریه پیوند ظرفیت VB
صورت های متعارف = *canonical forms 10 Linus Carl Pauling
(1901-1994)
Nobel prizes: 1954, 1962 Hybridization of Atomic Orbitals
(Pauling 1931) Complex Molecules Lead to Complex Wave Functions
Linus Pauling’s Key Idea:
1) Hybridization Theory
2) Resonance Theory به خاطر پیشگامی درمبارزه علیه سلاحهای اتمی، جایزه صلح نوبل به او داده شد 11 1-1-1- هیبریداسیون اوربیتال ها
Hybrid orbitals are highly directed than either the s and p orbitals and hence:
...مطالب دیگر:
📃نقشه ی بخش های شهرستان بستان آباد📃ترجمه مقاله فرکانس تضعیف کننده (Frequency lowering)📃نقشه ی بخش های شهرستان آذرشهر📃نقشه ی بخش های شهرستان چاراویماق📃نقشه ی بخش های شهرستان هریس📃نقشه ی بخش های شهرستان هشترود📃نقشه ی بخش های شهرستان جلفا📃نقشه ی بخش های شهرستان کلیبر📃نقشه ی بخش های شهرستان ملکان📃نقشه ی بخش های شهرستان مراغه📃نقشه ی بخش های شهرستان مرند📃نقشه ی بخش های شهرستان میانه📃نقشه ی بخش های شهرستان اسکو📃نقشه ی بخش های شهرستان سراب📃نقشه ی بخش های شهرستان شبستر📃نقشه ی بخش های شهرستان تبریز📃نقشه ی بخش های شهرستان ورزقان📃نقشه ی بخش های شهرستان دشتستان📃نقشه ی بخش های شهرستان دشتی📃نقشه ی بخش های شهرستان دیر📃نقشه ی بخش های شهرستان دیلم📃نقشه ی بخش های شهرستان گناوه📃نقشه ی بخش های شهرستان جم📃نقشه ی بخش های شهرستان کنگان📃نقشه ی بخش های شهرستان تنگستان